Las Bemowski 2024-2033
PRZEGLĄD MAP – Uwagi tylko do 19 lipca 2023

Zgłoszenia tylko do 19 lipca (środa)

Cell niniejszego portalu

Szanowni Państwo,
udostępniony przez Lasy Miejskie – Warszawa materiał jest bardzo szczegółowy (link-FB)/(link-opracowanie) i
by ułatwić dostęp do informacji
wyodrębniamy 16 map przygotowanych przez Autorów opracowania
firmę KRAMEKO (dane w stopce portalu)
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW TYLKO DO ŚRODY (19 LIPCA 2023)

link do formularza
link do przeglądu map

w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Referacie Ochrony Środowiska, p. 10) (link: Google Maps) z Boernerowa ok. 18 minut rowerem (w nowym UG)

Poniżej link do .pdf wniosku (po otworzeniu można pobrać, wypełnić i do 19 lipca 2023 wysłać)

Do przeglądu map